Các vấn đề về mẩn ngứa ngoài da do thời tiết, do tiếp xúc với vật lạ. Hen xuyễn..............
Các vấn đề về viêm cầu thận, suy thận, sỏi thận, sinh dục.............