Nội tiết đái tháo đường

Bạn Trung Dũng, Hà Nội hỏi:

(22/11/2016)

lượng đường trong máu bao nhiêu là giới hạn bình thường?(
Số lượt xem bài viết: 69, Ngày cập nhật cuối cùng: 22/11/2016

Trả lời:

Bạn thân mến, đường máu lúc đói là dưới 5,5 mmol/lít. Nếu đường máu 2 lần thử lớn hơn và bằng 7mmol/lít hoặc đường máu bất kỳ lớn 11,1/lít là chắc chắn bị mắc đái tháo đường. Khi đường máu lúc đói từ 5,6 cho đến 6,9 mmol/lít thì gọi là giảm dung nạp đường máu lúc đói hoặc là tiền đái tháo đường. Vì những ngườI này rất dễ tiến triển đến bệnh đái tháo đường nếu không thay đổi lốI sống. Vì dụ như: ít vận động, ăn nhiều và bị nhiều stress…
Ngày phản hồi: 22/11/2016
Ý kiến bạn đọc (Chưa có comment.)