Tim Mạch

Bạn Đỗ Pha, Hà Nội hỏi:

(22/11/2016)

Các biểu hiện cảnh báo bệnh tim mạch cần cấp cứu là gì? Xin cho biết cách phát hiện và đối phó khi gặp tình huống đó?
Số lượt xem bài viết: 127, Ngày cập nhật cuối cùng: 22/11/2016

Trả lời:

Ngày phản hồi:
Ý kiến bạn đọc (Chưa có comment.)