Thông báo

Kế hoạch phát sóng trả lời trực tuyến

(11/30/2016)

Để đáp ứng ngày càng tốt việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chúng tôi đang lên kế hoạch dự kiến mỗi tháng sẽ mời một chuyên gia thuộc một chuyên ngành khác nhau để trả lời về một lĩnh vực chuyên ngành cụ thể.

Khi có lịch chi tiết chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về chuyên gia và lĩnh vực chuyên ngành, nếu các bạn quan tâm hoặc muốn hỏi trực tiếp chuyên gia của chúng tôi có thể gửi câu hỏi trước ngày phát sóng hoặc tham gia hỏi trực tuyến.

Tất cả các thông tin hỏi và trả lời sẽ được chúng tôi ghi lại và đưa vào cơ sở dữ liệu để các bạn có thể tiện theo dõi và tìm kiếm.

Trân trọng! 

Ngày cập nhật cuối cùng: 11/30/2016